Projekt: Inwestycja w szkołę - inwestycją w fachowca

Strona główna O projekcie Program projektu Dokumenty Plan zajęć Kontakt
>>> Zadanie 1 >>> Zadanie 2 >>> Zadanie 3 >>> Zadanie 4 >>> Zadanie 5 >>> Zadanie 6
>>> Zadanie 7          

Czego nauczysz się uczestnicząc w tym zadaniu?

  • określania predyspozycji zawodowych
  • kształtowania kompetencji
  • podejmowania decyzji dotyczących wyboru drogi zawodowej
  • poznania rynku pracy
  • kształtowanie umiejętności komunikowania innym własnych intencji i przekonań
  • umiejętności planowania rozwoju zawodowego

Doradztwo edukacyjno-zawodowe wspierające
Szkolny Ośrodek Kariery


Celem głównym zajęć jest zwiększenie umiejętności uczniów w zakresie oceny własnych predyspozycji zawodowych, planowania kariery i poruszania się na rynku pracy, poprzez opracowanie i wdrożenie programu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
    Obejmuje działania w zakresie:
     • samopoznania,
     • określania predyspozycji zawodowych,
     • planowania kariery zawodowej.

          
       Zakres tematyczny:
1. Psychologiczne aspekty aktywizacji zawodowej
2. Planowanie kariery zawodowej
3. Kompetencje miękkie wymagane na współczesnym rynku pracy
4. Poruszanie się po europejskim rynku pracy
5. Przygotowanie do tworzenia Indywidualnego Planu Kariery

Udział w zajęciach ma wyposażyć uczestników w kompetencje miękkie, zwłaszcza:
1. poprawę indywidualnej samooceny, poczucia własnej wartości,
2. aktywizację postaw,
3. nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem,
4. wzrost poczucia odpowiedzialności za wykonane zadania

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego