Projekt: Inwestycja w szkołę - inwestycją w fachowca

Strona główna O projekcie Program projektu Dokumenty Plan zajęć Kontakt
>>> Zadanie 1 >>> Zadanie 2 >>> Zadanie 3 >>> Zadanie 4 >>> Zadanie 5 >>> Zadanie 6
>>> Zadanie 7          

Czego nauczysz się uczestnicząc w tym zadaniu?

  • ustalania baz obróbkowych
  • programowania funkcji przygotowawczych
  • programowania cykli stałych
  • programowania cykli pomocniczych
  • ustawiania narzędzi na obrabiarce cnc
  • obsługiwania obrabiarek cnc

Staże i praktyki


              Celem staży i praktyk jest
- wspieranie uczestników działań szkoleniowych w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku zawodowym, aby ułatwiać im dalszy rozwój osobisty,
- wspieranie uczestników w kształceniu i przyszłych działaniach szkoleniowych, w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji, aby ułatwiać rozwój osobisty w kontekście zawodowym,
- wspieranie w doskonaleniu jakości i innowacji w kształceniu zawodowym/w systemach kształcenia zawodowego i popularyzowanie dobrych praktyk w tym zakresie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego