Projekt: Inwestycja w szkołę - inwestycją w fachowca

Strona główna O projekcie Program projektu Dokumenty Plan zajęć Kontakt
>>> Zadanie 1 >>> Zadanie 2 >>> Zadanie 3 >>> Zadanie 4 >>> Zadanie 5 >>> Zadanie 6
>>> Zadanie 7          

Czego nauczysz się uczestnicząc w tym zadaniu?

  • umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce
  • rozwijania zdolności logicznego myślenia
  • analizowania i wyciągania wniosków
  • rozwiązywania zadań i przygotowania do matury
  •  

Zajęcia wyrównawcze z matematyki


           Matematyka jest nazywana "królową nauk", daje nam ona klucz do zrozumienia otaczającego świata. Od pewnego czasu jest też przedmiotem obowiązkowo zdawanym na egzaminie maturalnym. Znajomość zagadnień matematycznych omawianych na zajęciach wyrównawczych umożliwi wyrównanie szans przy zdawaniu egzaminu, a także będzie inspirująca podróżą w matematyczny świat, poznanie i przyswojenie potrzebnej wiedzy, zastosowanie jej w praktycznych obliczeniach potrzebnych każdemu przyszłemu technikowi.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego