Projekt: Inwestycja w szkołę - inwestycją w fachowca

Strona główna O projekcie Program projektu Dokumenty Plan zajęć Kontakt
>>> Zadanie 1 >>> Zadanie 2 >>> Zadanie 3 >>> Zadanie 4 >>> Zadanie 5 >>> Zadanie 6
>>> Zadanie 7          

Czego nauczysz się uczestnicząc w tym zadaniu?

  • programowania robotów i manipulatorów
  • wykorzystania robotów w procesie technologicznym
  • sterowania procesami przemysłowymi zwizualizowanymi komputerowo
  • programowania i wykorzystania sterowników PLC w instalacjach inteligentnych domów

Programowanie i zastosowanie robotów jako ułatwienie realizacji procesu technologicznego


           Dziedzina nauki i techniki zajmująca się problemami mechaniki, sterowania, projektowania, pomiarów, zastosowań oraz eksploatacji manipulatorów i robotów to robotyka.
Obszar zastosowania manipulatorów i robotów jest bardzo duży, obecnie jedynie względy ekonomiczne mogą ograniczać proces robotyzacji przemysłu.
W dzisiejszych czasach roboty znalazły zastosowanie w transporcie, medycynie, produkcji przemysłowej, budownictwie oraz środowiskach nieprzyjaznych człowiekowi, czyli w kosmosie i głębinach morskich.
           Przyszłość robotów przemysłowych to ich stosowanie w elastycznych systemach produkcyjnych i bezludnych fabrykach.
           Robotami przemysłowymi I generacji nazwano urządzenia wyposażone
w pamięć, do której wprowadza się rozkazy. Następnie - już bez ingerencji operatora - zdolne są one do wykonywania czynności zaprogramowanych.
Roboty tej generacji nie mogą samodzielnie zbierać informacji o zewnętrznym środowisku pracy.
Roboty II generacji potrafią rozpoznać żąadany obiekt w zbiorze bez
względu na jego położenie i kształt. Dopuszczalna jest także zmiana miejsca pracy robota względem poszukiwanego obiektu.
Roboty III generacji charakteryzują się pewnymi ”intelektualnymi”możliwościami aktualizowania programu pracy w zmieniających się warunkach. Wyposażenie robota w analizator obrazu, słuchu i czucia umożliwia rozpoznawanie przedmiotów w przestrzeni, która została zakodowana w pamięci.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego