Projekt: Inwestycja w szkołę - inwestycją w fachowca

Strona główna O projekcie Program projektu Dokumenty Plan zajęć Kontakt
>>> Zadanie 1 >>> Zadanie 2 >>> Zadanie 3 >>> Zadanie 4 >>> Zadanie 6 >>> Zadanie 7
     
      Projekt stanowi program rozwojowy Zespołu Szkół nr 1. Skierowany jest do uczniów technikum w zawodzie technik budownictwa, technik mechanik, technik mechanik lotniczy i technik mechatronik oraz zasadniczej szkoły zawodowej.
      Realizacja projektu będzie trwała od 2 września 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.

Działania podejmowane w projekcie:

      1. zwiększenie umiejętności w zakresie wykorzystania oprogramowania wspomagającego projektowanie maszyn,
      2. zwiększenie umiejętności w zakresie wykorzystania i stosowania energooszczędnych technologii,
      3. zwiększenie umiejętności w zakresie programowania robotów przemysłowych oraz obrabiarek sterowanych numerycznie,
      4. staże w zakresie obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie oraz praktyki w zakresie projektowania instalacji inteligentnych domów,
      5. zwiększenie umiejętności uczniów w zakresie oceny własnych predyspozycji zawodowych, planowania kariery i poruszania się na
          rynku pracy, poprzez opracowanie i wdrożenie programu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
      6. modernizacja bazy dydaktycznej poprzez wyposażenie jej w robota programowalnego, obrabiarki sterowane numerycznie
      7. zajęcia wyrównawcze z matematyki.
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego