Projekt: Inwestycja w szkołę - inwestycją w fachowca

Strona główna O projekcie Program projektu Dokumenty Plan zajęć Kontakt
>>> Zadanie 1 >>> Zadanie 2 >>> Zadanie 3 >>> Zadanie 4 >>> Zadanie 5 >>> Zadanie 6
>>> Zadanie 7          

Czego nauczysz się uczestnicząc w tym zadaniu?

  • tworzenia materiału przygotowawczego - półfabrykatu do obróbki CNC
  • pisania programów na obrabiarki sterowane numerycznie - obróbka toczeniem i frezowaniem
  • definiowania cykli obróbkowych
  • stosowania cykli obróbkowych
  • obsługi programów Zero, EdgeCAM i MTS CNC
  • definiowania nowych narzędzi
  • obsługi obrabiarek sterowanych CNC

Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie


              Obrabiarki sterowane numerycznie NC (obrabiarki NC – skrót pochodzi od angielskiego Numerical Control) są maszynami przeznaczonymi do kształtowania przedmiotów przez skrawanie z wykorzystaniem danych liczbowych wprowadzonych do układu sterowania; pojedyncze kroki programu roboczego są opisane przez parametry obróbki; np. zakres ruchu narzędzia, liczba obrotów i posuw wrzeciona. Liczby te po wprowadzeniu do układu sterowania, są przetwarzane na sygnały sterujące zespołami obrabiarki.
              Główne zastosowanie to wytwarzanie geometrycznie zdefiniowanych przedmiotów, a więc takich, które można opisać cyfrowo na podstawie rysunku technicznego lub modelu CAD. W raz z rozwojem komputerów i mikroprocesorów nazwę ,,sterowanie NC” zmieniono na sterowanie CNC dla podkreślenia jego komputerowego charakteru (CNC –komputerowe sterowanie numeryczne).
               Znajomość zagadnienia tworzenia programów sterujących dla obrabiarek CNC staje się coraz bardziej pożądaną umiejętnością. Zrozumienie funkcjonowania
układów CNC i zasad programowania nie jest szczególnie trudne.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego