Projekt: Inwestycja w szkołę - inwestycją w fachowca

Strona główna O projekcie Program projektu Dokumenty Plan zajęć Kontakt
>>> Zadanie 1 >>> Zadanie 2 >>> Zadanie 3 >>> Zadanie 4 >>> Zadanie 5 >>> Zadanie 6
>>> Zadanie 7          
Staże i praktyki u pracodawców
Praktyki i staże realizowane były w firmach
 RORMET, EMKO, SKRAMET, Pafana SA, F&F Filipowski

Praktyki w firmie F&F - Inteligentne domy

Praktyki w firmie F&F - Inteligentne domy

Praktyki w firmie F&F - Inteligentne domy

Praktyki w firmie F&F - Inteligentne domy
   
Praktyki zawodowe i staże - II edycja projektu Tematyka prowadzonych staży obejmowała zapoznanie z:
• zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie przedsiębiorstwa,
• obiegiem dokumentacji technicznej oraz parkiem maszynowym w zakładzie,
• budową tokarki CNC z uwzględnieniem konstrukcji i zadań manipulatora obsługującego magazyn narzędzi,
• dokumentacją automatyki tokarki CNC,
• budową frezarki CNC z uwzględnieniem konstrukcji i zadań manipulatora obsługującego magazyn narzędzi,
• dokumentacją automatyki frezarki CNC,
• zadaniami kontroli technicznej zakładu.
Staże odbywały się w:
- Pabianicka fabryka Narzędzi „PAFANA” SA
- Zakład Mechaniczny SKRAMET
- Firma EMKO Sp z o.o.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego