Projekt: Inwestycja w szkołę - inwestycją w fachowca

Strona główna O projekcie Program projektu Dokumenty Plan zajęć Kontakt
>>> Zadanie 1 >>> Zadanie 2 >>> Zadanie 3 >>> Zadanie 4 >>> Zadanie 5 >>> Zadanie 6
>>> Zadanie 7          
Przebieg zajęć
wrzesień - listopad 2014
Zadanie 1

Tematyka zajęć dotyczyła graficznego zapisu konstrukcji oraz poznania programu AutoCAD 2D począwszy od przedstawienia przestrzeni roboczej, tworzenia rysunku prototypowego, poprzez poszczególne polecenia programu dotyczące rysowania wraz z zapisem rysunku. Zajęcia polegały na praktycznym tworzeniu określonych rysunków z wykorzystaniem możliwości programu AutoCAD.

Zadanie 2 Zakres obejmował zajęcia, których tematyka dotyczyła zagadnień sterowania instalacjami budynku z wykorzystaniem dedykowanego systemu F&Home (grupa 1) oraz z wykorzystaniem sterownika programowalnego PLC Siemens Logo (grupa 2).
Zadanie 3 Zakres obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z obsługi programu komputerowego CIROS Mechatronics oraz modułu manipulacyjnego, transportowego oraz magazynowego wchodzących w skład zestawu dydaktycznego MecLab firmy Festo.
Zadanie 4 Tematyka zajęć związana jest m.in.: z budową podstawowych obrabiarek CNC (tokarka, frezarka), ich wyposażeniem (uchwyty, narzędzia) oraz budową programów sterujących pracą tych obrabiarek.
Zadanie 6 Tematyka prowadzonych zajęć dotyczyła:
­Integracja grupy i role społeczne w grupie
­Słabe i mocne strony bazą do budowy kariery. Wartości w świecie pracy.
­Konflikty w świecie pracy i znaczenie umiejętności asertywnych
­Cechy wzorowego pracownika. Kogo poszukują pracodawcy?
­Uzdolnienia i predyspozycje zawodowe. Wpływ cech osobowości na wybór zawodu
­Co dalej po szkole? Możliwości rozwoju.
­Mapa poszukiwania pracy. Źródła informacji o pracy
­Etapy planowania kariery.
­Elementy komunikacji interpersonalnej
­Stres – jego objawy, przyczyny i ochrona.
Zadanie 7 Tematyka prowadzonych zajęć: klasy czwarte – powtórzenie i usystematyzowanie wiadomości z zakresu zbirów liczbowych, wyrażeń algebraicznych i funkcji; klasa pierwsza – ćwiczenia z zakresu liczb rzeczywistych i języka matematyki.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego