Projekt: Inwestycja w szkołę - inwestycją w fachowca

Strona główna O projekcie Program projektu Dokumenty Plan zajęć Kontakt
>>> Zadanie 1 >>> Zadanie 2 >>> Zadanie 3 >>> Zadanie 4 >>> Zadanie 6 >>> Zadanie 7

Programowanie i zastosowanie robotów jako ułatwienie realizacji procesu technologicznego

         Zajęcia odbywają się w nowo powstałej pracowni robotyki i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Pracownia została wyposażona w stanowisko robota RobTRAIN I oraz w dwa zestawy MecLab (zawierający moduł magazynu, transportowy i przenoszenia).
       Robot RobTRAIN I wraz z aplikacją RobLAB jest funkcjonalnym modelem robota przemysłowego o 5 stopniach swobody. Wiernie odwzorowuje działanie typowych robotów, dzięki czemu jest doskonałym narzędziem wspomagającym kształcenie z zakresu teorii robotyki oraz praktycznych zastosowań robotów. Aluminiowa konstrukcja zapewnia mu wytrzymałość i sztywność oraz umożliwia realizację zadanych torów przemieszczenia. Wyposażenie robota w odpowiedni chwytak, port sygnałów wejścia/wyjścia binarnego i wejść analogowych oraz możliwość podłączenia dodatkowych serwomechanizmów, pozwala na komunikację z dodatkowymi urządzeniami. Należą do nich czujniki, napędy, sterowniki PLC oraz złożone mechanizmy, np. stoły obrotowe, podajniki liniowe, stacje zestawu Festo MecLab. Dzięki temu możliwe jest stworzenie modelu zrobotyzowanego gniazda produkcyjnego.
        RobLAB jest rozbudowaną aplikacją przeznaczoną do sterowania i programowania robotów dydaktycznych firmy Mechatronik, wyposażoną w zintegrowane środowisko symulacyjne. Realizuje typowe funkcje przemysłowych pakietów symulacyjno-programujących, takie jak bezpośrednie sterowanie napędami, tworzenie algorytmów sterujących PtP (od punktu do punktu), obsługę portów rozszerzeń kontrolera robota oraz wyznaczanie złożonych trajektorii ruchu. RobLAB to doskonałe narzędzie dydaktyczne, pozwalające na opanowanie zasad budowy i sterowania robotów. Niezwykłą wartość edukacyjną zawdzięcza m.in. możliwości pełnej konfiguracji modelu robota i oddziaływania na parametry algorytmów sterowania ruchem robota oraz wizualizacji jego trajektorii.
        MecLab
® jest zestawem trzech niezależnych modułów dydaktycznych dla określonych operacji procesu produkcyjnego stosowanych w przemysłowych liniach produkcyjnych. Moduły te przeznaczone są do zawansowanych szkoleń z zakresu mechatroniki dla szkół średnich. Zestaw umożliwia przeprowadzenie zajęć z zakresu zawansowanych systemów sterowania automatyki. Pozwala on zapoznać się z podstawowymi elementami układów elektrycznych i elektropneumatycznych stosowanych w rzeczywistych obiektach przemysłowych. W skład zestawu wchodzą najnowsze elementy z wybranej rodziny produktów przemysłowych przystosowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych.
         Możliwości dydaktyczne.
Użytkownik zapoznaje się z zasadami działania i obsługi poszczególnych modułów wykonując przewidziane programem ćwiczenia i zadania z zakresu:
  • wykorzystania elektropneumatycznych układów procesowych (napędy, sterowanie, itp.),
  • projektowania, budowy i działania przemysłowych modułów automatyzacji produkcji,
  • technologii stosowanych w modułach produkcyjnych,
  • tworzenia oprogramowania sterującego wybranym procesem produkcyjnym (od przygotowania algorytmu realizacji procesu do uruchomienia całego modułu),
  • diagnostyki złożonych systemów.
robot moduł transportowy moduł magazynowy  
       
       
       

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego